Definicja

   Kynoterapia (dogoterapia) to najbardziej naturalna forma aktywizowania osób poprzez udział odpowiednio wyselekcjonowanego i  przygotowanego psa, prowadzonego przez wykwalifikowanego kynoterapeute. Prowadzona między innymi w celu wzmacniania efektywności edukacji, rehabilitacji i indywidualnego rozwoju oraz opanowania umiejętności aktywnego funkcjonowania w życiu społecznym. Polega na nawiązaniu więzi psychicznej ze zwierzęciem, co pozytywnie wpływa na samopoczucie i motywuje do podjęcia działań. Kontakt z psem daje poczucie bezpieczeństwa i radość.  Postawa psa, cechy i zachowanie stymulują pacjenta do zwiększenia wysiłku fizycznego i psychicznego podczas ćwiczeń, wydłużenia czasu koncentracji i wykonywania danego zadania, co wpływa pozytywnie na poprawę stanu zdrowia i umiejętności pacjenta. Daje również bardzo dobre efekty w terapii osób chorych, samotnych i starszych.