Dokumenty

          
       Zdając sobie sprawę że nasza praca wymaga posiadania wiedzy, kwalifikacji i umiejętności w zakresie dwóch obszarów – pracy z dziećmi oraz psów, stale staramy się doskonalić. Każde kolejne szkolenie pozwala nam zrozumieć, jak wiele trzeba jeszcze się dowiedzieć, w jakich dziedzinach należy się dalej dokształcać. Szalenie ważna jest świadomość o konieczności stałego zdobywania wiedzy – w miarę możliwości- o dzieciach, metodach pracy z nimi, jednak nie można sobie pozwolić na pominięcie czy zlekceważenie naszych czworonożnych partnerów. Ich dobrostan jest dla nas niezmiernie ważny i stale pragniemy dowiadywać się o nich więcej, żeby móc tworzyć naprawdę rozumiejący się i darzący zaufaniem zespół. Dodatkowo, dzięki nowo zdobytym informacjom za każdym razem nasze myślenie o dogoterapii się zmienia w wybranych zakresach, a dzięki temu możemy świadomie modyfikować sposób pracy, dostosowując go jeszcze lepiej do potrzeb odbiorców, a także do naszych towarzyszy pracy, psów. Naszym zdaniem profesjonalny dogoterapeuta nigdy nie może powiedzieć, że wie już wszystko, albo że jego zasób wiedzy jest wystarczający i niepotrzebne jest poszerzanie swoich kompetencji. W takim przypadku niewiedza może mieć niestety dramatyczne konsekwencje zarówno dla dzieci, jak i psa. 
         Poniżej przedstawiamy  dokumenty potwierdzające nasze kwalifikacje.
 
DOKUMENTY KYNOTERAPEUTÓW:
 
Zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych
w obrębie zawodu KYNOTERAPEUTA/DOGOTERAPEUTA:

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego:

Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich oraz podyplomowych:

 

Odbyte Szkolenia i Konferencje:

    

    


 

 

   

DOKUMENTY PSÓW:

Zaświadczenie o zdaniu egzaminu, rodowody psów oraz zaświadczenia weterynaryjne: