Dogoterapia/Kynoterapia i MY

     
         My i nasze kochane psy tworzymy zespół zajmujący się dogoterapią/kynoterapia.  Terapia z udziałem psa staje się coraz bardziej popularna i dostępna. W wielu regionach Polski powstają instytucje,  których celem jest propagowanie tej metody, wspomagającej terapię, rehabilitacje, edukację oraz rozwój jednostki. Dotychczasowe obserwacje, doświadczenia i badania pokazują, że ta forma pracy ma głęboki sens, sprzyja powiększeniu zasobów rożnych funkcji psychicznych i fizycznych. Wpływa na wydłużenie czasu koncentracji uwagi, doskonalenia myślenia przyczynowo- skutkowego, wzbogacenia zasobu słów, rozwinięcia orientacji w schemacie ciała, nauce określania kolorów, kształtów oraz podobieństw i różnic, rozwoju umiejętności lepszego okazywania własnych emocji i uczuć oraz nawiązywaniu kontaktów.

CZYM DLA NAS JEST DOGOTERAPIA przedstawia nasz filmik! Gorąco zachęcamy do obejrzenia!

            Niesamowita więź jaka nawiązuje sie pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem stanowi dla nas fundament pozwalający uzyskać lepsze efekty pracy. Praca z dziećmi niepełnosprawnymi jest dla nas wyzwaniem, któremu dzięki kilkuletniemu doświadczeniu potrafimy sprostać. Ten wyjątkowy obszar naszej działalności jest dla nas bardzo ważny. Dzięki bezwarunkowej przyjaźni naszych psów dzieci pozwalają i nam wejść do swojego świata, lepiej go zrozumieć, a co za tym idzie zbudować poczucie bezpieczeństwa, motywację do podejmowania działań i nawiązać prawdziwą przyjaźń. Dla naszych psów każde dziecko jest  tak samo mądre, piękne i tak samo zasługuje na miłość i uwagę. Jest to dla nas  nie tylko olbrzymią inspiracją, ale także nie pozwala zapominać o sensie naszej pracy.
 
            Dużą wagę przykładamy także do zajęć edukacyjnych oraz wspomagających naturalny rozwój jednostki. Kynoterapia doskonale łączy naukę, wychowanie i rozrywkę. Jest metodą, w której pod płaszczykiem zabawy przemycane są główne cele edukacyjne oraz wartości, takie jak szacunek, odpowiedzialność, empatia  i tolerancja. Dzieciom w normie rozwojowej, pies pomaga poszerzać zdolności, zaś tym które rozwijają się wolniej, pomaga dogonić swoich rówieśników i lepiej radzić sobie w codziennym życiu
      
       W ostatnim czasie bardzo ważnym obszarem naszej działalności stało się bezpieczeństwo oraz profilaktyka pogryzień. Gorąco wierzymy, że kształtowanie w dzieciach od najmłodszych lat właściwych postaw oraz relacji ze zwierzętami, pozwalającymi im odczuwać komfort, wpływa bezpośrednio na ich bezpieczeństwo. Najczęściej sprawcami pogryzień są zwierzęta domowe, co ewidentnie świadczy o tym, że zbyt małą uwagę przykładamy do relacji dzieci ze zwierzętami. Troska o to,aby dziecko miało w sobie empatię oraz szacunek do zwierzęcia, pozwoli mu czuć się w jego obecności bezpiecznie, a to w dalszej perspektywie wpłynie na uniknięcie jakiegokolwiek zagrożenia i szczęśliwe wspólne życie razem.
 
            Pies nie udaje, jest oddany, wierny, wyraża swoje uczucia spontanicznie, akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy i co najważniejsze kocha nas bezwarunkowo. To wszystko  sprawia, że idealnie nadaje się na przyjaciela.