Oferta

 
 
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

ZAJĘCIA GRUPOWE:

(ilość uczestników zajęć ustalana indywidualnie po uprzednim kontakcie):

1.  Zajęcia wspomagające EDUKACJĘ

a) Program "Cztery Łapy i Ja"- zajęcia z tego cyklu obejmują zagadnienia takie jak: świadome i odpowiedzialne posiadanie psa, podstawowe informacje dotyczące czworonożnego przyjaciela, jego żywienia, potrzeb oraz ich zaspokajania, a także komunikowania sie z nim; bezpieczny kontakt z psem, umiejętność zachowania się w sytuacjach codziennych, nietypowych, a także niebezpiecznych. Ponadto program zawiera ćwiczenia ogólnorozwojowe, mające na celu rozwój intelektualny, poznawczy i fizyczny uczestników. Poprzez zabawę w towarzystwie psa zwiększa się możliwość koncentracji uwagi, a także przyswojenia wiedzy i motywacja do wykonywania zadań. Zajęcia stymulują wszechstronny rozwój, kształtują pozytywne emocje, integrują grupę, ułatwiają kontakty społeczne, a także poprawiają komunikację.

b) Program "Bezpieczny Pies = Bezpieczne Dziecko"- program  opiera się na założeniu: bezpieczeństwo psa oznacza bezpieczeństwo człowieka. Promuje działania profilaktyczne: zapobieganie sytuacjom ryzykownym z udziałem psów i dzieci poprzez wskazywanie prawidłowych zachowań i działań. Nasze doświadczenia pokazują, że dzieci w wieku szkolnym bardzo dobrze radzą sobie z nabywaniem najważniejszych umiejętności  prawidłowego  zachowania się w obecności zwierzęcia. Jest to najlepszy czas na zapoznanie ich z prawidłowymi wzorcami postępowania w sytuacji spotkania z nieznanym psem, a także jakie są zasady postępowania wobec psa, który żyje z nimi pod jednym dachem. Działania profilaktyczne nie opierają się na zakazach i unikaniu potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. Profilaktyka to zapobieganie poprzez nauczanie prawidłowych zachowań i działań i taka jest misja tego programu. Na każdym etapie umożliwiamy dzieciom trenowanie wszystkichumiejętności objętych programem w obecności psa pomocnika. Program obejmuje cykl minimum 8 spotkań, ale może byc rozszerzony na ich wiekszą liczbę.

c) jednorazowe zajęcia Spotkanie z Psem: Nowi psi przyjaciele dostarczą wiele radości i uśmiechu podczas zabawy, ale przede wszystkim przekażą bardzo cenne i wartościowe informacje. Przykładowy program spotkania obejmuje zapoznanie wszystkich dzieci z psami terapeutycznymi i ich pracą, wybrane elementy programu Cztery Łapy i Ja, zabawy ogólnorozwojowe (każde dziecko będzie miało możliwość udziału w ćwiczeniu), pożegnanie oraz rozdanie upominków.

 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE:

            Indywidualne zajęcia dogoterapii przynoszą wspaniałe efekty, przede wszystkim szybsze osiąganie stawianych celów. W pracy jeden na jeden jesteśmy w stanie w pełni skoncentrować się na potrzebach pacjenta, oprzeć zajęcia o jego zainteresowania, a także dostosować tempo zajęć oraz wykonywanych ćwiczeń do osobniczych możliwości. Indywidualny kontakt pacjenta z psem usprawnia realizację założonego programu i daje szerokie możliwości wyboru ćwiczeń, które są wykonywane precyzyjniej i z większą motywacją, gdy w pobliżu znajduje sie czworonożny przyjaciel.

a) wspomagające edukację-  zajęcia w zależności od potrzeb oparte są m.in. o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego, Wczesnoszkolnego lub Kształcenia Ogólnego. Poprzez zajęcia z udziałem psa uczestnik doskonali swoje umiejętności poznawcze, intelektualne, ale także emocjonalno- społeczne i fizyczne. Pies który potrafi skoncentrować na sobie uwagę sprawia, że zajęciom towarzyszą pozytywne emocje , dzięki którym łatwiej jest przyswoić wiedzę. Poprzez zabawę, ćwiczenia z psem poprawie ulegają funkcje percepcyjno – motoryczne, funkcje językowe, a także pamięć, lateralizacja, orientacja w schemacie ciała i przestrzeni, wrażliwość i motywacja do działań edukacyjnych.

b) wspomagające wszechstronny rozwój - indywidualny program oddziaływania skupia się na aktywizacji naturalnych możliwości i predyspozycji  uczestnika zajęć. Obecność psa sprawia, że pacjent chętniej i szybciej się otwiera. Pies oddziaływuje na wszystkie zmysły, pomagając zarówno w rozwoju ruchowym, emocjonalnym i poznawczym, pełniąc  rolę motywatora do wykonywania ćwiczeń.

c) wspomagające pokonanie lęku przed psem- zajęcia polegające na przełamywaniu lęku związanego z psem (dogofobia/kynofobia). Podczas zajęć stopniowo przełamywane są bariery strachu i akceptowanie wizerunku psa w bliskim otoczeniu, a także kształtowane są umiejętności związane z właściwym zachowywaniem się  oraz traktowaniem zwierząt.

 

SUPER PSY biorą udział także w:

  • konferencjach,
  • wykładach,
  • szkoleniach,
  • pokazach,
 
Do pobrania: ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW NA ZAJĘCIA DOGOTERAPII

* Jeżeli nie znalazłeś w ofercie niczego dla siebie - SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! Przygotujemy cos specjalnie dla Ciebie! Jesteśmy otwarte na propozycje współpracy.

Zachęcamy do kontaktu także: DOMY KULTURY, ŚWIETLICE, DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ!

 

Zajęcia prowadzone są przez profesjonalnych kynoterapeutów/dogoterapeutów oraz przez specjalnie przygotowane psy terapeutyczne.

Szczegółowa Oferta